Fersk studie som evaluerer forekomst av AN og BN i Norge i perioden 2010-2016, basert på tall fra det norske pasient register, er publisert.

Ny publikasjon fra Rø og Rea (september 2018) viser til at forekomst av AN hos unge jenter (10-14 år) har økt svakt i perioden 2010-2016. For aldersgruppen 15-19 år var det en tilsvarende økning mellom 2016-2012 før trenden flatet av. Trenden for diagnosen BN antyder en svak reduksjon i forekomst i perioden 2010-2016.

For menn ser det ut til å ha vært en stabil og lav forekomst.

Du finner studien publisert her!