I media har det den siste tiden vært stort fokus på  vekt-utfordringer og kosthold innen skiidretten. Leder i NSFSF er svært urolig for utviklingen hun har sett de siste årene, og bidrar nå til debatt om hvorvidt det satses nok på forebyggende tiltak!

Skiløpene blir stadig mer krevende, og løypeprofilene favoriserer i større grad «lette kropper». De som ikke har en biologisk skapt kropp for slik løype-profiler må bruke ekstrem metoder for å tilpasse seg og klare å hevde seg. En slik endring i sporten er uheldig, spesielt når den samtidig mangler tilstrekkelig kompetansehevende tiltak hos idrettsledelse, lag, trenere og utøvere.

VG skrev tidlig i desember om utøveres ekstreme endringer i kosthold for å hevde seg; ikke akkurat de beste signaler for unge utøvere som ønsker strekke seg mot toppen, og som ofrer mye for å nå opp. Dette etterfølges kort tid etterpå av Dagsrevyen og NRK.no med bekymringer fra leder av NSFSF; professor Jorunn Sundgot-Borgen. Hun forteller om en økt pågang fra trenere, foreldre og utøvere i ski-miljøet, med bekymringer ovenfor utøvere som ikke ser ut til å håndtere energibehovet ved økte treningsmengder, og som taper urovekkende mye vekt og også treningskapasitet.

Fra saken:

Spør om ledere er for feige

Hvem sitt ansvar er dette til syvende og sist?
– Det er helt klart et lederansvar. Samtidig ser jeg utfordringen med at dette er et tema det fortsatt ikke skal snakkes om. Da må lederne sørge for å være tett på og fange opp signaler og se hva som foregår. Og det trenger man ikke medisinsk kompetanse for å oppdage i mange tilfeller. Og da spør jeg meg om de er for feige til å ta nødvendige grep for å legge til rette for at utøverne kan ivareta helsen sin samtidig som de kan prestere.

Som det fremkommer i ovenfornevnte sak, har dette vært et gjentakende tema drøftet i media, blant annet fra 2009 da Øystein Pettersen ble sitert fra blogg med sin kritikk mot skimiljøet. Videre et tema også så sent som i 2017 da betydningen av klare rollemodeller i skimiljøet ble trukket fram.

Øystein Pettersen twitrer støttende om det dagsaktuelle fokuset:

Og at dette ikke bare er en utfordring for nasjonal skisport, fremkommer i intervju med Diggins, der en tøff historie med fokus på idrett og jag etter prestasjoner fremlegges. Hun uttrykker sterk bekymring rundt erfaringene prof. Sundgot-Borgen varlser om!

Det er for svakt å skilte med «Vi samarbeider med Sunnidrett.no» hver gang skimiljøet møter kritikk for manglende oversikt, kontroll og prioritering av utfordringene relatert til spiseforstyrrelser.  I kronikk i dagens VG etterlyses det større fokus fra idrettens egen ledelse:

Vi kan ikke ha det slik at utøvere fyller lommene med stein for å skjule at de har gått ned i vekt. Når det nå – igjen – slås alarm om at faren for å utvikle spiseforstyrrelser er et problem, trenger norsk idrett en ny verdibasert diskusjon.