RASP inviterer til det årlige forskningsseminaret ved Gardermoen, og bemerker at det er et begrenset antall plasser: «førstemann til mølla»!  I år er det professor Eric Stice som er spesial invitert gjest!

Forskningsseminar om spiseforstyrrelser;

11. desember 2019
Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Målsetting:     Stimulere til forskning om spiseforstyrrelser i Norge.

Målgruppe:   Forskere som er i gang med forskningsprosjekter innen spiseforstyrrelser.  Fagpersoner som er interessert i forskning innen spiseforstyrrelser. Ledere ved institusjoner der spiseforstyrrelser behandles.

Arrangør:      Nasjonale kliniske nettverket innen spiseforstyrrelser. Nasjonal koordinator Øyvind Rø er ansvarlig for seminaret.

Årets hoved foreleser er Professor Eric Stice fra Universitet i Oregon, USA som er en meget anerkjent internasjonalt forsker innen spiseforstyrrelser. Han har særlig forsket på risikofaktorer for utvikling av spiseforstyrrelser og brukt denne kunnskapen i å utvikle det mest effektive forebyggings-programmet for spiseforstyrrelser, «Body Project».

Foreløpig program: 

Kl. 09.30                     Velkommen

Kl. 09.35 –11.30         Professor Eric Stice, University of Oregon, USA:

Dissonance-Based Eating Disorder Prevention Program and Treatment: Current Empirical Support

Kl. 11.30 – 12.30        Lunsj

Kl. 12.30 – 16.00         Presentasjon av ulike forskningsprosjekter

Fullstendig program vil bli utsendt omkring medio oktober 2019

Pris:    Ingen kursavgift         NB! Antall plasser er begrenset oppad til 70 personer.

Påmelding: Bindende påmelding innen 15. november 2019kun via elektronisk skjema i utlysningen på www.rasp.no (arrangementer)- eller følg lenken direkte her til påmeldingsskjema:

 https://response.questback.com/oushf/kkn8ww4ym6

Spørsmål rettes til: Kurssekretær Elisabeth Haakafoss, e-post: eliaha@ous-hf.no, tlf.: 23 01 62 24/kursmobil 41571052 – eller forskningsleder og professor Øyvind Rø