Årsmøte vil avholdes 9.6 .2020 kl 16.00-17.30 via Zoom.

Agende finnes nederst i dette innlegget.

Sittende styre er direkte innkalt til zoom-møte. Andre interesserte medlemmer er ønsket velkommen til møtet, men bes henvende seg til webansvarlig for å motta personlig invitasjon; theresfm@hiof.no

Agenda for årsmøte 2020

Sted                      : Zoom (meld deg på til adresse angitt over for å delta)
Tid                         : Den 09. juni 2020 kl 16

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen

Sak 4: Regnskap 2019

Sak 5: Budsjett 2020

Sak 6. Valg