Norge ligger i verdenstoppen i benbrudd, og benskjørhet rammer hver andre norske kvinne og hver femte nordmann. Enkelte lidelser og medisiner øker risikoen for lav bentetthet og derav også benbrudd; spiseforstyrrelser er en av disse risiko-lidelsene!

Anslagsvis lider 300.000 av osteoporose i Norge i dag. Utbredelsen øker med alderen, men er også knyttet til enkelte lidelser som gjør at tilstanden kan være aktuell også i ung alder. Gener, kosthold, aktivitetsvaner og lav eller høy vekt er knyttet til lav bentetthet.

Når lav eller høy kroppsvekt er et resultat av lavt eller svært uregelmessig energiinntak, og evnt også inaktivitet, ser vi særlig stor risiko for lav benmasse!

Utredning av osteoporose er mangelfull spesielt i primærhelsetjenesten, og få med spiseforstyrrelser screenes for slike tilleggskomplikasjoner. Det beste tiltaket er at du tester seg. En enkel test – en bentetthetsmåling med DXA som finnes på 50 sykehus rundt om i vårt land, vil bekrefte om du har osteoporose og om du trenger behandling med nyere medisiner. Resultater fra et norskt kartleggingsprosjekt om fysisk helse blant kvinner med bulimia nervosa eller overspisingslidelse fra 2018 fastslo at det er behov for slik teknisk undersøkelse (DXA!) i møte med kvinner med slike spiseforstyrrelser!

Det skjer 9 000 lårhalsbrudd årlig i Norge. Behandlingen av disse lårhalsbruddene koster helsevesenet 4,5 milliarder årlig i form av liggedøgn på sykehus, oppfølging fra primærhelsetjenesten og henvisninger til spesialisthelsetjenesten. De fører også til operasjon og funksjonshemming for den enkelte som rammes.

Norsk Osteoporoseforbund jobber hardt for å få nye retningslinjer for screening og behandling i gang i Norge:

Nyere og oppdaterte nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av osteoporose må utarbeides snarlig. De retningslinjer som gjelder, er fra 2005 – det er 14 år siden – en hel pasientgruppe fikk nasjonale regler – og de var allerede da svært utdaterte. Nyere medisiner er i markedet, men brukes i svært liten grad.

[Norsk Osteoporoseforening]

Vil du vite litt om hvordan styrketrening kan bidra til å styrke skjelettet, kan du se aktuell sak hos foreningen for norske helse- og treningsterapeuter.