I det nordiske kollegiale samarbeidet mellom forskere og klinikere innen fagfeltet spiseforstyrrelser, er det flere mindre interessegrupper (NIG, nordic interest group) som samler kompetanse innen spesifikke interesse-fagfelt. NIG sport and exercise er en av de mer aktive gruppene, og holder flere webinar på årlig basis.

Professor Solfrid Bratland-Sanda som leder NIG sport and exercise forteller at den relativt store og aktive gruppen er glad for å få flere kolleger involvert. Dette er en gruppe som skal fremme kunnskapsutveksling; både teoretisk gjennom webinar/seminar, og gjennom utvekslings-opphold nasjonalt/internasjonalt i norden.

I januar hadde gruppen et webinar der norske Sebastian Sandgren (PhD-kandidat ved Loughborough University, England) fortalte om kroppsdysmorfi og muskel-dysmorfi/»megareksia».

For mars står nytt webinar på agendaen: “Strength training as add-on treatment for inpatients with AN”. Da er det Darren Healy, Nicole Månsson og Mia Fure (Universitetet i København) som presenterer sin masterstudie.

Det planlegges videre 4-5 webinar per år, og nytt webinar er allerede planlagt for april/mai. Vil du ta del i kunnskapsnettverket, bør du skynde deg å melde din interesse til lederen; solfrid.bratland-sanda@usn.no