Som omtalt i en forrige post her på bloggen, er den nordiske interessegruppen for bruk av fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser svært aktiv med webinar. Her kommer ett til!

Det er allerede avholdt to webinar av interessegruppen som ledes av Professor Solfrid Bratland-Sanda (se omtale i forrige bloggpost).

Fra webinaret i mars, der vi fikk høre om kliniske erfaringer fra bruk av styrketrening under behandling av pasienter med Anorexia Nervosa

Nå inviteres det til et nytt webinar med erfaringsutveksling: We will welcome you to the third NIG webinar in 2021. This webinar’s topic is “Conducting exercise trials in ED clinics: the challenge of recruitment”

For this webinar we will hear experiences from two studies.

Dr Sabine Schlegel and Professor Almut Zeeck from Freiburg University (Germany) will talk about experiences from their trial called “Freiburg Sport Therapy Program”

MSc Nicole Månssen, MSc Darren Healy and MSc Mia Furu from Copenhagen University (Denmark) will talk about their experiences from the trial on strength training as add-on to inpatient treatment for persons with Anorexia Nervosa

We will encourage all of you to join, and please also bring your own experiences to the webinar. Especially successful stories about recruitment and adherence are welcome for all of us to learn from.

Du oppfordres herved å melde din interesse for denne interessegruppen, ved å maile solfrid.bratland-sanda@usn.no dersom du også ønsker ta del i disse kunnskapsformidlingene og erfaringsutvekslingene!