Overspisingslidelse (binge eating disorder) ble introdusert som egen diagnose i det amerikanske diagnosesystem (DSM) i 2013, og kom ikke inn i ICD-systemet for Europa før i 2018. Det er foreløpig begrenset kunnskap om hvordan personer med denne diagnosen best kan hjelpes.Under den nordiske kongressen for spiseforstyrrelser på Island i 2018 var også dette en utfordring som ble løftet fram under den avsluttende paneldebatten. Det nordiske kollegiet hadde begrenset erfaring med behandling av denne diagnose.

Overspisingslidelse preges symptomatisk av gjentatte overspisingsepisoder, der personen mister kontroll på matinntaket og spiser mer og raskere enn normalt, og også til tross for fysisk metthet. Pasientene beskriver ofte en opplevelse av «tvang», eller akutt, ustoppelig «driv for matinntak». Slike opplevelser av overspising knyttes til stor følelse av nederlag, skam og/eller redusert selvfølelse, og med gjentatte episoder over tid, medfører denne mestringsatferd ofte et økende vekt- og helseproblem.

I internasjonal litteratur er det noen ulike behandlingsforsøk beskrevet, og disse er i stor grad basert på atferdsbehandling, ofte med kognitiv atferdsterapi liggende til grunn, og med vektreduksjon som en parallell eller et tett etterfølgende terapifokus. Behandlingsutbyttet er dog svært begrenset for vektendring, og dårlig beskrevet mht langtidseffekten av den psykoterapeutiske tilnærmingen.

Vi i NSFSF ønsker bidra til at flere får innsikt i hvilke erfaringer det norske miljøet har med behandling av overspisingslidelse.

Vi inviterte derfor de kjente kliniske- og forskningsaktive miljø til å presentere i åpent webinar, og er svært glade for å ha fått med oss to dyktige forskere fra to ulike miljø.

Onsdag 19.mai kl 17.00-19.00 (norsk tid)

Vi håper denne ettermiddagen med erfaringsutveksling og deling av foreløpige resultater kan være av nytte for flere nasjonale og nordiske kolleger innen klinikk og forskning. Presentasjoner vil holdes på norsk, og deltagelse er gratis – men krever påmelding til vår leder Therese F Mathisen (theresfm@hiof.no).

Program: 

17.00-17.10: intro av NSFSF
17.10-17.35: Trine Tetlie Eik-Nes ved NTNU: «Spiseforstyrret i en stor kropp. Barrierer og muligheter for behandling»
17.25-17.35: spørsmål
17.35-17.50: brukererfaring ved leder for Landsforeningen for Overvektige, Mari-Mette Graff: «Vekt og likevekt».
17.50-18.00: spørsmål
18.00.-18.10: pause
18.10-18.35: Karianne Vrabel ved Modum Bad: Den «glemte» spiseforstyrrelsen? Dette må vi huske på når vi skal behandle overspisingslidelse!
18.35-18.55: spørsmål og avslutning.