Årsmøte vil avholdes tirsdag 8.6.2021 kl 16.00-17.30 via Zoom.

Agenda finnes nederst i dette innlegget.

Sittende styre er direkte innkalt til zoom-møte. Andre interesserte medlemmer er ønsket velkommen til møtet, men bes henvende seg til webansvarlig for å motta personlig invitasjon; theresfm@hiof.no

Agenda for årsmøte 2021

Sted: Zoom (meld deg på til adresse angitt over for å delta)
Tid: Tirsdag 08. juni 2021 kl 16.00

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen

Sak 4: Aktiviteter i selskapet

Sak 5: Regnskap 2020

Sak 6: Budsjett 2021

Sak 7. Valg

Se gjerne selskapets vedtekter: http://nsfsf.no/wp-content/uploads/2015/12/Vedtekter-for-gjenopprettet-Norsk-selskap-for-spiseforstyrrelser-2015.pdf