Det er akkurat sendt ut zoom-innkalling til årsmøte for alle registrerte NSFSF-interesserte. Her finner du mer info.

Årsmøtet er åpent for interesserte, og har du ikke mottatt invitasjon, er du velkommen til å delta dersom du er interessert. Ta kontakt med undertegnede for å motta invitasjon og lenke til det digitale årsmøtet.

Årsmøte vil avholdes onsdag 06.april 2022 kl 19.30 – 20.30 via Zoom.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen

Sak 4: Aktiviteter i selskapet 2021 og kort orientering om NEDS konferansen

Sak 5: Regnskap 2021

Sak 6: Budsjett 2022

Sak 7. Valg (styret velges for 2 år)

 

Undertegnet styrets nåværende leder, Therese F Mathisen (therese.f.mathisen@hiof.no)