NSFSF inviterer til webinar om forebygging av spiseforstyrrelser og andre helseutfordringer. Vi undrer hvilke metoder som faktisk virker.

Klinikere og media forteller om økt behandlingsetterspørsel for spiseforstyrrelser og andre psykiske utfordringer hos ungdom. Vi spør; Kan spiseforstyrrelser forebygges, og hvilke metoder er dokumentert effektive mot ulike helseutfordringer?
Mange gode tiltak igangsettes for å forebygge helseutfordringer og ugunstig helseatferd, men virker de? Vi inviterer i dette webinaret to profesjonelle fra ulike fagfelt som jobber med forebygging av helseutfordringer hos ungdom, og ser fram til å lære om effektive, utprøvende og/eller dokumenterte tiltak. Kanskje kan vi også lære av hverandre på tvers av fag.

PÅMELDING for å motta webinarlink:
https://nettskjema.no/a/258897
Deltagelse etter-faktureres med kr 150,-Arrangeres online på zoom onsdag 11.mai kl 18.00-19.15.
PROGRAM:
Kl 18.00.18.05: intro ved NSFSF leder Therese F Mathisen
Kl 18.05-18.30: Line Wisting, PhD, Master i Psykologi, Regional enhet for spiseforstyrrelser (RASP), Oslo Universitetssykehus: https://www.bodyproject.no/

  1. The US Body Project – forebygging av spiseforstyrrelser hos unge jenter med høy risikoprofil. Programmetode, effekter og erfaringer.
  2. Det Norske Body Project – foretatte og planlagte tilpasninger til norsk, og til spesifikke målgrupper:
   • Type 1 diabetes (pågående, resultater fra en pilotstudie, og tidlige erfaringer fra pågående RCT, inkludert kort orientering om en planlagt internasjonal/multicite RCT med data fra fire ulike samarbeidspartnere fra tre forskjellige land)
   • Unger kvinner med kroppsmisnøye generelt (planlagt, søknader om midler under behandling)
   • Unge idrettsutøvere (planlagte skoleintervensjon og digital nasjonal versjon)
   • Gutter/menn (planlagt samarbeid med ROS for å utvikle en egen modell for gutter)
  3. Kl 18.30-18.40: spørsmål til Line Wisting

Kl 18.40-19.00: Erlend Breck Helland, Fagansvarlig ruskonsulent for barn og unge, Oppvekstavdelingen Bydel Nordre Aker, Oslo Kommune: https://www.uteseksjonen.no/hasjavvenningsprogrammet

  1. Slik jobber vi med ungdom med rusutfordringer; kognitiv terapi, psykoedukasjon og motiverende intervju (teorigrunnlag, metodikk i praksis, erfaringer)
  2. Foreløpige erfaringer og resultater fra undersøkelsen om forebygging og behandling i bydelene vest i Oslo
  3. Kl 19.00-19.10: spørsmål til Erlend Breck Helland