NSFSF avholdt digitalt årsmøte, hvor aktivitet for året som er gått ble presentert, regnskap gjennomgått, og nytt valg av styre ble gjennomført. Her kan du se et kort referat av møtet.

Årsmøte 2021/22, onsdag 6.april 2022.
Tilstede: Therese Fostervold Mathisen, Jorunn Sundgot-Borgen, Kristin Stedal, Solfrid Bratland-Sanda, Christine Sundgot-Borgen, Aase Rognerud, Nina Sølvberg.
Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede Alle deltagere på årsmøtet var stemmeberettigede.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Godkjent uten kommentarer.

Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen. Therese Fostervold Mathisen ble foreslått som møteleder og Nina Sølvberg som sekretær. Jorunn Sundgot-Borgen og Kristin Stedal ble foreslått til å underskrive protokollen. Alle ble enstemmig valgt.

Sak 4: Aktiviteter i selskapet 2021 og kort orientering om NEDS konferansen.
NSFSF arrangerte to webinarer i 2021:

 • 19. mai 2021. Webinar om overspisingslidelse. Webinaret vekket stor interesse med over 400 påmeldte og fikk god omtale i psykologitidsskriftet:
  «De forsømte pasientene» https://psykologtidsskriftet.no/nyheter/2021/07/de-forsomte-pasientene
 • 01.11.2021. Webinar om spiseforstyrrelser i idretten m/Therese Fostervold Mathisen og Jorunn Sundgot-Borgen.

 • Styrerepresentanter fra NSFSF har også skrevet flere kronikker og gjestet podcast.

 • NSFSF har i samarbeid med «Rådgivning om Spiseforstyrrelser» (ROS) utarbeidet en infografikk som viser steg mot å søke hjelp for spiseforstyrrelser, med ulike behandlingsalternativer fra lavterskeltilbud til spesialisthelsetjenesten. https://nsfsf.no/wp-content/uploads/2021/01/Spiseforstyrrelser-hvordan-soke-hjelp_web2.pdf
 • En tilhørende kronikk ble skrevet i Dagens Medisin: Mathisen, Therese Fostervold; Stedal, Kristin; Fuglset, Tone Seim; Svantorp-Tveiten, Kethe Marie Engen; Bergestuen, Bent Egil; Joseph, Kent Lois; Hvidsten, Nina; Orvedal, Line; Sundgot-Borgen, Jorunn. Inn med mer kunnskap om veien til hjelp for spiseforstyrrelser! Dagensmedisin.no, 26.01.2021,
  https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/01/26/inn-med-mer-kunnskap-om-veien-til-hjelp-for-spiseforstyrrelser/
 • Kronikk i Dagsavisen: Mathisen, Therese Fostervold; Stedal, Kristin; Fuglset, Tone Seim; Svantorp-Tveiten, Kethe Marie Engen; Bergestuen, Bent Egil; Joseph, Kent Lois; Hvidsten, Nina; Orvedal, Line; Sundgot-Borgen, Jorunn. Hvordan ber man om hjelp? Det er behov for økt kunnskap om veien til hjelp for spiseforstyrrelser! Dagsavisen.no, 27.01.2021, https://www.dagsavisen.no/debatt/2021/01/27/hvordan-ber-man-om-hjelp/
 • Kronikk i Dagbladet: Sundgot-Borgen, Jorunn; Mathisen, Therese Fostervold. Spiseforstyrrelser i idretten. NIF mangler evne til å prioritere. Dagbladet, 16.03.2021.
  https://www.dagbladet.no/meninger/nif-mangler-evne-til-a-prioritere/73511132
 • Kronikk i Fredrikstad Blad: Mathisen, Therese Fostervold. Noen spiser for å dempe smerte, andre for å føle lykke. Fredrikstad Blad, 02.06.2021, https://www.f-b.no/noen-spiser-for-a-dempe-smerte-andre-for-a-fole-lykke/o/5-59-2260047
 • Kronikk i VG: Sundgot-Borgen, Jorunn: Torstveit, Monica Klungland; Bratland-Sanda, Solfrid; Mathisen, Therese Fostervold; Sundgot-Borgen, Christine. Sannheten om spiseforstyrrelser i idretten. VG, 08.10.2021. https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/pWGy3j/sannheten-om-spiseforstyrrelser-i-idretten
 • Kronikk i Dagens Medisin: Mathisen, Therese Fostervold. Opplagte løsninger på tunge problemer, men uten offentlig prioritering. Dagens Medisin, 24.11.2021.
  https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/11/24/opplagte-losninger-pa-tunge-problemer-men-uten-offentlig-prioritering/
 • Jorunn Sundgot-Borgen gjestet podcasten «Rosa resept – forskning og tabu om kvinnehelse» av Norske Kvinners Sanitetsforening. Tema: Anoreksi, bulimi, overspising. Kroppspress med døden til følge! Forskning og effektiv forebygging. https://podcasts.apple.com/no/podcast/03-anoreksi-bulimi-overspising-kroppspress-med-d%C3%B8den/id1592774809?i=1000541016217

 • Planlagte arrangement i 2022:

 • Webinar 11. mai 2022: Forebygging av spiseforstyrrelser i idretten.
 • Webinar høst 2022: Forekomst av spiseforstyrrelser blant norsk ungdom. Ny nasjonalrepresentativ kartlegging
 • Webinar høst 2022: Prosessen mot å bli frisk. Brukerrepresentantenes stemmer.
 • 7.–9. September 2022: The Nordic Congress on Eating Disorder arrangeres av NSFSF i samarbeid med Nordic Eating Disorder Society (NEDS) på Norges Idrettshøgskole. Tema: “From prevention to recovery”: www.nedsconference.com

 • Sak 5: Regnskap 2021. Regnskapsfører Kristin Stedal orienterte om regnskap for 2021. Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

  Sak 6: Budsjett 2022. Regnskapsfører Kristin Stedal orienterte om budsjett for 2021. Budsjett for NEDS-konferansen føres som eget budsjett, og er ikke inkludert i NSFSF-budsjettet for 2022. Budsjettet for 2022 ble enstemmig vedtatt.

  Sak 7. Valg (styret velges for 2 år). Alle styremedlemmer stilte til gjenvalg, og ble enstemmig gjenvalgt for 2 år. Styreleder: Therese Fostervold Mathisen, Nestleder: Jorun Sundgot Borgen, Regnskapsfører; Kristin Stedal, styremedlem: Kethe Marie Engen Svantorp-Tveiten, Tone Seim Fuglset, Bent Egil Bergestuen, Kent Louis Joseph.