NSFSF innkaller til årsmøte og valg av nye styremedlemmer.

Vi ønsker gjerne nye, engasjerte inn i det norske styret. Kunne du tenke deg å jobbe frivillig i det norske styret, og bidra til at flere får kunnskap om spiseforstyrrelser og til at klinikere og forskere kan nettverksbygge?
Vi arrangerer webinar, seminar og utarbeider informasjonsmateriale og skriver kronikker. Kanskje har du også ideer om annet viktig arbeide som foreningen bør ta tak i (se også vedtekter (trykk på lenke) som definerer selskapets fokus og aktiviteter).

TID: Tirsdag 25.april kl 18.30
STED: Zoom (trykk på lenke til angitt møtetid)

AGENDA:
Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen
Sak 4: Aktiviteter i selskapet 2022, evnt annet
Sak 5: Regnskap 2022
Sak 5: Budsjett 2023
Sak 6: Valg