Årsmøte 2023, Tirsdag 25.april kl 18.30, Zoom/online.
Tilstede: Therese Fostervold Mathisen, Nina Sølvberg, Tone Seim Fuglset, Kristin Stedal.

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede: Alle deltagere på årsmøtet var stemmeberettigede.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden: Godkjent uten kommentarer.

Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen: Therese Fostervold Mathisen ble foreslått som møteleder og sekretær. Nina Sølvberg og Tone Seim Fuglset ble foreslått til å underskrive protokollen.

Sak 4: Aktiviteter i selskapet 2022: NSFSF arrangerte ett webinar og i tillegg NEDS konferanse i 2022:

  • 11. mai 2022. Webinar om forebygging.
  • 07-09.09.2022. NEDS konferanse i Oslo.

Sak 5: Regnskap 2022. Regnskapsfører Kristin Stedal orienterte om regnskap for 2022: Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

Sak 6: Budsjett 2023. Regnskapsfører Kristin Stedal orienterte om tentativt budsjett for 2022: Budsjettet ble enstemmig vedtatt, med forbehold om planer for seminar i slutten av 2022 (nytt styre vil se nærmere på dette).

Sak 7. Valg (styret velges for 2 år). Alle styremedlemmer bortsett fra Kenth Louis Joseph stilte til gjenvalg. Det stilte også én ekstern til styrevalg. Styret ble enstemmig valgt og vil konstituere seg ved første kommende styremøte: Therese Fostervold Mathisen, Kristin Stedal, Kethe Marie Engen Svantorp-Tveiten, Tone Seim Fuglset, Bent Egil Bergestuen, Trine Tetlie Eik-Nes.