NSFSF inviterer til seminar ved Gardermoen den 30.november, der tema er forebygging og tidlig tiltak for unge personer med symptomer på spiseforstyrrelser. Seminaret retter seg mot alle som jobber med barn og unge, og spesifikt helsesykepleiere, ungdomstrenere, lærere og fritidsaktivitets-ansvarlige.

NSFSF logo

Informasjon og bakgrunn

Mange som jobber med barn og unge mangler kunnskap om eller trygghet i hvordan de kan snakke om mat, kropp og aktivitetsvaner på en god måte. I noen tilfeller er man redd for å trigge dårlig samvittighet og vanskelige tanker hos de unge ved å snakke om slike tema. I andre tilfeller mistenker man at noen har utfordringer med kroppsaksept og spiseatferd, men vet ikke helt hvordan man skal snakke med vedkommende om dette.

Barn og unge er i en fase av livet hvor kropp er i utvikling, hvor man kan være mindre trygg på seg selv, og hvor man i større grad lar seg påvirke av trender i samfunnet. Mange er utsatt for utvikling av kroppsmisnøye, hvilket kan medføre ugunstige endringer i spiseatferd og treningsatferd. I ytterste konsekvens kan dette ende ut i en klinisk spiseforstyrrelse. For noen handler slike lidelser om for lite matinntak og synlig stort tap av kroppsvekt, for andre kan dette handle om høyt og ukontrollert matinntak og utvikling av høy kroppsvekt, eller også hyppige endringer i kroppsvekt. I noen miljø ser vi at unge er mer utsatt for utvikling av spiseforstyrrelser enn ungdom for øvrig, og spesielt er dette vist seg å være blant de med diabetes type 1 og blant idrettsaktiv ungdom.

Det har vært etterspørsel etter lavterskeltiltak og forebygging av kroppsmisnøye og spiseforstyrrelser, men lite foreligger av aktive tiltak. Dette gjelder spesifikt skole og idrett.

I dette dagsseminaret i regi av Norsk Selskap for Spiseforstyrrelser vil du få økt kunnskap om hvordan vi kan hjelpe flere barn og unge gjennom gode tiltak og samtaler. Du vil få forståelse for symptomer som kan vise til et utfordrende forhold til kropp, mat og trening, og hvordan du kan vise din bekymring. Du vil også få innsikt i dokumenterte tiltak som har hatt til hensikt å forebygge kroppsmisnøye og spiseforstyrrelser.

I programmet finner du etablerte forskergrupper i Norge, samt Rådgivning om Spiseforstyrrelser, som vil presentere utfra erfaringer og tidlige funn fra egen forskning og prosjekter.

Påmelding

Trykk på denne lenken for å komme til påmelding (begrenset antall plasser)

Program

(se utvidet informasjon under programmet)

 • 09.00-09.10: Velkommen ved NSFSF’s leder Therese Fostervold Mathisen
 • 09.10-09.45: “En-av-ti», et forebyggingstiltak ved Rådgivning om Spiseforstyrrelser, ved Marianne Clementine Håheim
 • 09.45-10.00: Spørsmål
 • 10.00-10.15: PAUSE
 • 10.15-11.00: Når kroppen blir ÆSJ! Trygge voksne i møte med utrygge kropper, ved Trine Tetlie-Eik Nes
 • 11.00-11.15: Spørsmål
 • 11.15-11.45: Når velmenende råd fører til utvikling av kroppsmisnøye, ved Kjersti Hognes Berg
 • 11.45-12.00: Spørsmål
 • 12.00-12.30: LUNSJ
 • 12.30-13.15: Body Project: Hvordan kan vi jobbe for et bedre kroppsbilde og forebygge spiseforstyrrelser hos de i risiko?, ved Line Wisting
 • 13.15-13.30: Spørsmål
 • 13.30-13.45: PAUSE
 • 13.45-14.30: Kan vi klare å lage et engasjerende og treffende forebyggingsprogram for unge idrettsuøvere? (Body Project modifisert), ved Christine Sundgot-Borgen
 • 14.30-15.00: Spørsmål og avrunding for dagen

Utvidet programinformasjon:

“En-av-ti», ved Marianne Clementine Håheim, Rådgivning om Spiseforstyrrelser (Nettros.no):

Prosjektet er det første i sitt slag, og benytter innovasjonsmetodikken Design Thinking for å finne nye løsninger på hvordan vi kan skape bedre tidligfase kommunikasjon for å forebygge spiseforstyrrelser blant barn og unge. Det trengs – et forprosjekt høsten 2021 viste at fag- og ressurspersoner rundt barn og unge på alle nivåer er usikre på hvordan de skal kommunisere om spiseforstyrrelser. Frykten for å trå feil kan i verste fall føre til berøringsangst. 24 deltagere har vært med i programmet, og jobbet sammen i tverrfaglige team. Resultatet av programmet er dyp innsikt, og fire forslag til verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp.

“Når kroppen blir ÆSJ! Trygge voksne i møte med utrygge kropper” ved Trine Tetlie-Eik Nes (PhD ved NTNU)

For mange barn og unge strever med kropp i både barndom og ungdomsalder. Det eksisterer få tiltak i møte med barn som har utfordringer med mat og kropp i tidlig alder. Vansker med kropp kan bidra til utvikling av spiseforstyrrelsessymptomer som både restriksjon, overspising og oppkast. I forskning og klinikk møter vi barn og unge med spiseforstyrrelser som beskriver tidlig regulering med mat og/eller trening, ofte med vektendringer som fordrer bekymring og tiltak. Ulike pågående forebyggingsprosjekt (Trygge Kropper Trygge Barn og Trygge Idrettskropper) med spesielt fokus på praktiske evidensinformerte råd vil bli presentert.

«Når velmenende råd fører til utvikling av kroppsmisnøye», ved Kjersti Hognes Berg (PhD-stipendiat ved NTNU)

Både under- og overvekt hos barn og unge kan vekke bekymring hos voksne. For noen utløses også en plikt til å sette i gang tiltak. Råd knyttet til kost og aktivitet for å endre vekten i ønsket retning er en del av mange unges hverdag. Hvordan oppleves det å få slike råd? Innlegget tar utgangspunkt i et pågående forskningsprosjekt (Vekten av skam). Voksnes erfaringer med å bli gitt råd for vektreduksjon i barne- og ungdomsår, samt modell for utvikling av kroppsbildeforstyrrelse vil bli presentert.

«Body Project: Hvordan kan vi jobbe for et bedre kroppsbilde og forebygge spiseforstyrrelser hos de i risiko?», ved Line Wisting, (PhD ved Regionalt senter for Spiseforstyrrelser/RASP, Oslo Universitetssykehus)

Body Project er et veldokumentert kroppsbildeprogram for å forebygge spiseforstyrrelser på tvers av ulike forskergrupper i ulike land, men effekten av Body Project er ikke tidligere testet i Norge. Nå har vi igangsatt to store randomiserte kontrollerte studier for å undersøke effekten av Body Project for å redusere kroppsmisnøye og forebygge spiseforstyrrelser hos personer i risiko. Den ene studien fokuserer på unge kvinner med type 1 diabetes og den andre på unge kvinner generelt. I tillegg ønsker vi å pilotere Body Project blant unge menn. Status, erfaringer og preliminære resultater vil bli presentert.

«Kan vi klare å lage et engasjerende og treffende forebyggingsprogram for unge idrettsuøvere? (Body Project modifisert)», ved Therese F Mathisen (PhD ved Høgskolen I Østfold) og Christine Sundgot-Borgen (PhD ved Regionalt senter for Spiseforstyrrelser, Oslo Universitetssykehus).

Det er en kjent utfordring at idrettsutøvere er mer utsatt for spiseforstyrrelser enn annen ungdom, men likevel finnes det ingen konkrete, dokumenterte forebyggingstiltak innen idretten. Det er viktig at vi finner dokumentert effektive løsninger som prøver hindre at så mange utvikler alvorlige lidelser som både hindrer idrettskarriere og preger individers liv og helse. Med utgangspunkt i det veldokumenterte «Body Project» ønsket en norsk forskergruppe å tilpasse programmet unge idrettsutøvere (14 år) og undersøke aksepten og utbyttet fra et slikt program. Vi presenterer erfaringer og resultater fra den første utprøvingen som ble gjennomført høsten 2022 ved 9.trinn på en idrettsungdomsskole.

Se arrangementsoppføring på facebook [klikk på lenke]