NSFSF innkaller til årsmøte og valg av nye styremedlemmer.

Har du ønsker for spesifikke saker på årsmøtet for 2024? Meld de inn til styreleder før 31.mars; therese.f.mathisen@hiof.no

TID: Tirsdag 30.april kl 19.30
STED: Zoom (trykk på lenke til angitt møtetid)

AGENDA:
Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede:
Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden:
Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen
Sak 4: Aktiviteter i selskapet 2023
Sak 5: Regnskap 2023.
Sak 6: Budsjett 2024.
Sak 7. Evnt annet