Delta på morgenmøte om hvordan to store aktører jobber for å bedre behandlingstilbudet og oppfølgingen av personer som trenger støtte ved/etter behandling for spiseforstyrrelser.
Helsedirektoratet anerkjenner behov for mer sammenhengende helsetjenester, spesielt etter utskriving fra psykisk helsevern. NSFSF arrangerte i fjor et webinar om hvordan vi kan få helsetjenestene til å samarbeide bedre og utnytte «stepped-care»-modeller bedre, for å gjøre spiseforstyrrelses-behandling mer/raskere tilgjengelig. Nå inviterer vi til et erfaringsutvekslings-morgenmøte med to aktører som har jobbet med tettere oppfølging av personer etter behandlingsopphold for spiseforstyrrelser / som er hjemmeboende. Vi har bedt aktørene fortelle om hvordan tilbudet er finansiert og forankret, hva de utfører av oppgaver, og hvordan dette ser ut til å fungere (effekter/erfaringer).

Offentlig beskrivelse av deres tilbud:
Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har døgntilbud til barn og unge med spiseforstyrrelser. Flere helseforetak har styrket tilbudene for å møte økte behov. I 2021 bevilget Helse Sør-Øst RHF ekstra midler for å styrke tilbudet i Oslo gjennom etablering av et ambulant tilbud. Spiseforstyrrelsespoliklinikken ved Sykehuset i Vestfold har startet opp et ambulant team. –»Teamet kan komme ut der pasienten lever sitt liv. Sted skal ikke være et hinder».

Møt disse og hør om deres tilbud og erfaringer, og benytt anledning til å stille spørsmål. Meld deg på via vår påmelding som sikrer deg tilsendte webinarlenke (sendes ut dagen i forvegen).

Husk å logge på til møtestart, mandag 22.april kl 08.00!

Program:

5 min intro: NSFSF ønsker velkommen
20 min: RASP hjemmesykehus for personer med SPF, ved Trine Naustdal og kollegaer.
Se omtale av deres tilbud på deres nettsider
10 min: spørsmål til RASP
20 min: Ambulant SPF-team ved Sykehuset i Vestfold, ved Eirik Olaussen og kollegaer.
Se omtale av deres tilbud  på deres nettsider
10 min: spørsmål til SiV

PÅMELDINGSLENKE her.