Kropp og selvfølelse i Helse Vest 2015

I 2015 vil Helse Vest starte opp fire ulike kull i «Kropp og selvfølelse», med sikte på å øke spisskompetansen på spiseforstyrrelsesfeltet hos de aktuelle yrkesgruppene.

I 2015 vil vi starte opp fire ulike kull: ett for behandlere i BUP og DPS, ett for fastleger, ett for helsesøstre og ett for kommunepsykologer og PPT-psykologer. Programmene tar sikte på å øke spisskompetansen på spiseforstyrrelsesfeltet hos de aktuelle yrkesgruppene. Alle kurs avholdes i Bergen. Fortsett å lese «Kropp og selvfølelse i Helse Vest 2015»

Nytt kull i Kropp og selvfølelse i Helse Vest for behandlere i spesialisthelsetjenesten

Kropp og selvfølelse i Helse Vest vil våren 2013 starte opp et kull for behandlere som ønsker å lære kognitiv adferdsterapi for spiseforstyrrelser eller familiebasert behandling for spiseforstyrrelser.

Det vil bli satt sammen et kull bestående av helsepersonell med behandleransvar for pasienter med spiseforstyrrelser ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) eller barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP), som arbeider med målrettet behandling av pasienter med spiseforstyrrelser. Programmet vil strekke seg over et år. Fortsett å lese «Nytt kull i Kropp og selvfølelse i Helse Vest for behandlere i spesialisthelsetjenesten»

Nettverksmøte i Helse Vest om overspisingslidelse

Representanter for de lokale helseforetakene kom sammen 27. mai i Bergen for å diskutere tilrettelegging av behandlingen for pasienter med overspisingslidelse.

Formålet med samlingen var å bli kjent med hvordan det enkelte lokale helseforetak jobber terapeutisk og hvilke utfordringer en står i når det gjelder diagnostiske, terapeutiske og organisatoriske tema. Individuell behandling eller gruppebehandling, behandling på DPS eller på enhet for spiseforstyrrelser? Fortsett å lese «Nettverksmøte i Helse Vest om overspisingslidelse»

Emnekurs 2010 «Spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten»

Spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten; emnekurs for allmennleger ble arrangert på Geilo 15. til 17. mars 2010.

Spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten; emnekurs for allmennleger, ble arrangert på Geilo 15. til 17. mars 2010. Se program, evalueringer og bilder. Fortsett å lese «Emnekurs 2010 «Spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten»»

Nytt kull i Kropp og selvfølelse i Helse Vest starter i september 2010

Informasjon og søknadsskjema for kurset «Kropp og selvfølelse» 2010-2011.

Kropp og selvfølelse i Helse Vest ønsker å starte et nytt kull (kull 8) i september 2010. Kullet vil ha 30 plasser og henvender seg til behandlere av pasienter med spiseforstyrrelser både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten i Helse Vest. Fortsett å lese «Nytt kull i Kropp og selvfølelse i Helse Vest starter i september 2010»