Vi sees til høsten – med ny giv og nye fokus!

Styret i NSFSF er kort innom for å ønske en god sommer. Vi er godt fornøyd med halvåret som er gått, der vi både fikk på plass infografikk om vegen til behandling, kronikker i riksdekkende og regionale medier, og webinar med utrolig høy interesse. Sistnevnte har også resultert i en meget god og bred omtale i psykologtidsskriftet; «De forsømte pasientene»

Vi har allerede sett på planene for høsten, og ønsker komme tilbake på senhøsten med nytt webinar. I mellomtiden ønsker vi å gjøre oppmerksom på at det nordiske samarbeidet (NEDS) arrangerer et webinar i september. Og med nedneforstående informasjon om dette siste, ønsker vi i det norske styret en riktig god sommer til dere alle!!

Longitudinal experiences and impact of the COVID-19 pandemic among people with past or current eating disorders
September 15, 2021 at 14:00-16:00 (CEST) on Zoom
Registration opens in August
Program
14:00-14:10 Welcome (Rasmus Isomaa, Chairman of NEDS)
14:10-15:00 Longitudinal experiences and impact of the COVID-19 pandemic (Jet Termorshuizen, Centre for Eating Disorders Innovation (CEDI), Karolinska Institutet)
15:00-15:30 Panel discussion (Representatives from NEDS member countries)
15:30-16:00 General discussion with panelists and researchers from CEDI

Erfaringer fra behandling av overspisingslidelse – en kort oppsummering fra webinar.

Da vi i NSFSF inviterte til webinar om overspisingslidelse, var vi ikke forberedt på interessen som meldte seg. Det sto 403 påmeldte på listen en time før oppstart, og det var ytterligere minst 20 stk som meldte sin interesse ved og rett etter oppstart. Her kommer et lite resyme av webinaret. Fortsett å lese «Erfaringer fra behandling av overspisingslidelse – en kort oppsummering fra webinar.»

Vi arrangerer webinar med fokus på erfaringer og resultat fra behandling av overspisingslidelse

Overspisingslidelse (binge eating disorder) ble introdusert som egen diagnose i det amerikanske diagnosesystem (DSM) i 2013, og kom ikke inn i ICD-systemet for Europa før i 2018. Det er foreløpig begrenset kunnskap om hvordan personer med denne diagnosen best kan hjelpes. Fortsett å lese «Vi arrangerer webinar med fokus på erfaringer og resultat fra behandling av overspisingslidelse»