New letter from the NEDS chair, January 2024

Dear Nordic colleagues, The holidays are over, and we are looking forward to a exiting new year. The next Nordic conference NEDS2024 will be arranged in Copenhagen, Denmark, on September 24-26, 2024. The theme of the conference is Searching for evidence. Your host...

Letter from the NEDS chair

Dear Nordic colleagues, something is rotten – NO, I mean happening! – in the state of Denmark.

Høstwebinar i regi av NEDS: IPT for spiseforstyrrelser

Det nordiske samarbeidet, NEDS, arrangerer webinar èn gang i halvåret. Denne høsten arrangerer Sverige webinar om interpersonlig psykoterapi (IPT) for spiseforstyrrelser. NEDS webinar: IPT for eating disorders On October 25th, 13-16 PM (CEST), the Swedish Eating...

Spennende konferanseprogram i Nederland denne sensommeren

Vi har mottatt en invitasjon til spennende program i Leiden denne sensommeren – ta en titt på programmet, men vær kjapp for det er begrensede tilgjengelige plasser: Dear colleague, Registrations for the upcoming ECED meeting in Leiden are pouring in! Please note...