Rekruttering til stort behandlingsprosjekt!

Ved Norges Idrettshøyskole gjennomføres det i perioden 2014 – 2018 en stor behandlingsstudie for bulimi, overspising og uspesifikke spiseforstyrrelser. Vi rekrutterer i disse dager til nye behandlingsgrupper, med oppstart uke 7 (15.februar 2016)!

Fortsett å lese «Rekruttering til stort behandlingsprosjekt!»

Årsmøte i NSFSF 2015

Det ble avholdt årsmøte i NSFSF ved Norges Idrettshøyskole 13.10.2015 etter flere år med lite aktivitet i selskapet. Ettersom selskapet har vært ute av funksjon i flere år, forelå det ingen oppdatert medlemsliste. Det ble derfor vanskelig å informere alle potensielle interesserte om møtet, ei heller å sende ut agenda i forkant av møtet. Fortsett å lese «Årsmøte i NSFSF 2015»