Behandling for SPF

I samarbeid med «Rådgivning om Spiseforstyrrelser» (ROS) har NSFSF utarbeidet en infografikk om veien til hjelp for spiseforstyrrelser. Motivasjonen for dette arbeidet ligger i gjentatte erfaringer blant klinikere og forskere innenfor tematikk spiseforstyrrelser med spørsmål om hvor og hvordan man kan få hjelp.

Dersom du også laster ned den vedlagte filen HER, kan du få tilgang til interaktive linker som tar deg videre til orientering om fastlegeordningen og til regionale oversikter på BUP og DPS tilbud.

Regjeringen har per januar 2023 også oppdatert beskrivelsen av hvordan helsetjenestene henger sammen, og du kan finne dette skriftlig beskrevet i lenken HER.

Idrett

Idrettsutøvere som lider med spiseforstyrrelse og/eller REDs (relativ energimangel, og helsekonsekvenser fra dette) kan søke hjelp på Idrettens helsesenter. Behandling for spiseforstyrrelser går under forsikringen knyttet til lisensen som idrettsutøvere utløser for deltagelse i NIF. Registrer helseutfordringen via skadetelefonen (som også er en fungerende online registreringsside).