Behandlingsveiledere

På Helsetilsynets sider finner du heftet Alvorlige spiseforstyrrelser; Retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten (PDF).

Det er utarbeidet en veileder for Fysioterapi og spiseforstyrrelser (PDF).

Norges Diabetesforbund har tatt initiativ til utarbeidelse av behandlingsveilederen Spiseforstyrrelser ved diabetes (PDF).

Eating Disorders and Diabetes – Prevalence, Diagnosis and Treatment. Guidelines developed by initiative of the Norwegian Diabetes Society.