Vi arrangerer webinar med fokus på erfaringer og resultat fra behandling av overspisingslidelse

Overspisingslidelse (binge eating disorder) ble introdusert som egen diagnose i det amerikanske diagnosesystem (DSM) i 2013, og kom ikke inn i ICD-systemet for Europa før i 2018. Det er foreløpig begrenset kunnskap om hvordan personer med denne diagnosen best kan hjelpes. Fortsett å lese «Vi arrangerer webinar med fokus på erfaringer og resultat fra behandling av overspisingslidelse»

Nordiske interessegrupper innen fagfeltet spiseforstyrrelser

I det nordiske kollegiale samarbeidet mellom forskere og klinikere innen fagfeltet spiseforstyrrelser, er det flere mindre interessegrupper (NIG, nordic interest group) som samler kompetanse innen spesifikke interesse-fagfelt. NIG sport and exercise er en av de mer aktive gruppene, og holder flere webinar på årlig basis. Fortsett å lese «Nordiske interessegrupper innen fagfeltet spiseforstyrrelser»