Vi krysser fingrene for konferansen til høsten – hør fra lederen i det nordiske styret!

Vi har akkurat lagt bak oss et utfordrende år, der samfunnsrestriksjoner og hjemmekontor har preget hverdagen de til fleste av oss. Vi i NSFSF er dog glade for å ha gjennomført et flott webinar om spiseforstyrrelser i idretten, og håper deltagerne fikk god innsikt i både risikofaktorer og effektive tiltak. Fortsett å lese «Vi krysser fingrene for konferansen til høsten – hør fra lederen i det nordiske styret!»

Vi sees til høsten – med ny giv og nye fokus!

Styret i NSFSF er kort innom for å ønske en god sommer. Vi er godt fornøyd med halvåret som er gått, der vi både fikk på plass infografikk om vegen til behandling, kronikker i riksdekkende og regionale medier, og webinar med utrolig høy interesse. Sistnevnte har også resultert i en meget god og bred omtale i psykologtidsskriftet; «De forsømte pasientene» Fortsett å lese «Vi sees til høsten – med ny giv og nye fokus!»

Erfaringer fra behandling av overspisingslidelse – en kort oppsummering fra webinar.

Da vi i NSFSF inviterte til webinar om overspisingslidelse, var vi ikke forberedt på interessen som meldte seg. Det sto 403 påmeldte på listen en time før oppstart, og det var ytterligere minst 20 stk som meldte sin interesse ved og rett etter oppstart. Her kommer et lite resyme av webinaret. Fortsett å lese «Erfaringer fra behandling av overspisingslidelse – en kort oppsummering fra webinar.»

Vi arrangerer webinar med fokus på erfaringer og resultat fra behandling av overspisingslidelse

Overspisingslidelse (binge eating disorder) ble introdusert som egen diagnose i det amerikanske diagnosesystem (DSM) i 2013, og kom ikke inn i ICD-systemet for Europa før i 2018. Det er foreløpig begrenset kunnskap om hvordan personer med denne diagnosen best kan hjelpes. Fortsett å lese «Vi arrangerer webinar med fokus på erfaringer og resultat fra behandling av overspisingslidelse»