Erfaringer fra behandling av overspisingslidelse – en kort oppsummering fra webinar.

Da vi i NSFSF inviterte til webinar om overspisingslidelse, var vi ikke forberedt på interessen som meldte seg. Det sto 403 påmeldte på listen en time før oppstart, og det var ytterligere minst 20 stk som meldte sin interesse ved og rett etter oppstart. Her kommer et lite resyme av webinaret. Fortsett å lese «Erfaringer fra behandling av overspisingslidelse – en kort oppsummering fra webinar.»

Vi arrangerer webinar med fokus på erfaringer og resultat fra behandling av overspisingslidelse

Overspisingslidelse (binge eating disorder) ble introdusert som egen diagnose i det amerikanske diagnosesystem (DSM) i 2013, og kom ikke inn i ICD-systemet for Europa før i 2018. Det er foreløpig begrenset kunnskap om hvordan personer med denne diagnosen best kan hjelpes. Fortsett å lese «Vi arrangerer webinar med fokus på erfaringer og resultat fra behandling av overspisingslidelse»

Nordiske interessegrupper innen fagfeltet spiseforstyrrelser

I det nordiske kollegiale samarbeidet mellom forskere og klinikere innen fagfeltet spiseforstyrrelser, er det flere mindre interessegrupper (NIG, nordic interest group) som samler kompetanse innen spesifikke interesse-fagfelt. NIG sport and exercise er en av de mer aktive gruppene, og holder flere webinar på årlig basis. Fortsett å lese «Nordiske interessegrupper innen fagfeltet spiseforstyrrelser»