Årsmøte og workshop 6. og 7. oktober

I forbindelse med årsmøtet i Norsk selskap for spiseforstyrrelser 2003, arranges «Workshop om spiseforstyrrelser».

Tema for workshopen er «Den vanskelige pasient – dissosiasjon, selvskade, rus og tvang» ved professor Walter Vandereycken. Arrangører er Regionalt fagteam for spiseforstyrrelser i Helse Nord-Trøndelag HF og Norsk selskap for spiseforstyrrelser. Fortsett å lese «Årsmøte og workshop 6. og 7. oktober»

Nytt styre i Norsk selskap for spiseforstyrrelser

I styremøte 17.01.03 ble Finn Skårderud valgt til ny leder.

I konstituerende styremøte i Norsk selskap for spiseforstyrrelser 170103 ble det avgjort at Spesialist i psykiatri Finn Skårderud overtar lederfunksjonen i selskapet. Det nye styret består ellers av Psykolog Torunn Beate Berge, Spesialist i indremedisin og endokrinologi Stein Frostad, Klinisk psykolog Kari-Brith Thune-Larsen, NFR stipendiat Einar Kjelsås, Professor Jan Rosenvinge, og Psykolog Karianne Vrabel. Spesialist i psykiatri Øivind Rø og Lege Bjørn Chr. Østberg gikk ut av styret. Fortsett å lese «Nytt styre i Norsk selskap for spiseforstyrrelser»