Norsk selskap for spiseforstyrrelser

Norsk Selskap for Spiseforstyrrelser er en sammenslutning av behandlere og forskere som arbeider med spiseforstyrrelser. Selskapet ble stiftet i Bergen 6. februar 1998. Etter en lengre periode med lite aktivitet ble selskapet revitalisert under årsmøte ved Norges Idrettshøyskole i oktober 2015.

Norsk Selskap for Spiseforstyrrelser har som formål å utvikle og systematisere kunnskapen om spiseforstyrrelser, samt fremme effektive strategier for forebygging og behandling.

Gjeldende styre (pr 2020)

Leder:

Therese Fostervold Mathisen (ernæringsfysiolog, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold)
e-post: therese.f.mathisen@hiof.no
mobil: 957 52 818

Styremedlemmer:

  • Jorun Sundgot Borgen, nestleder (professor ved NiH)
  • Kristin Stedal, regnskapsfører (PhD, seniorforsker Regional seksjon spiseforstyrrelser, Oslo Univ.sykehus)
  • Kethe Marie Elgesem Engen (PhD-stipendiat ved NIH)
  • Tone Seim Fuglset (post-doktor ved Klinikk for psykisk helse og rus, Møre og Romsdal)
  • Bent Egil Bergestuen (psykiatrisk sykepleier Sykehuset Innlandet, enhet for SPF)
  • Kent Louis Joseph (PhD-stipendiat ved Revmatologisk Rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus)

Therese F. Mathisen

Jorunn Sundgot-Borgen

Kethe M.E. Engen

Tone Seim Fuglset

Bent Egil Bergestuen

Kristin Stedal

Kent Lois H. Joseph

Kent Lois H. Joseph

Tidligere ledere:

2015–2020: Jorunn Sundgot-Borgen

Tidligere styremedlemmer:

2018–2020: Kristin Størby Ueland
2016–2018: Tone Anita Østrådt, Monika Klungland Torstveit
2015–2017: Solfrid Bratland-Sanda, F.M.Kahlisto.

Medlemskap

Medlemskap i Norsk Selskap for Spiseforstyrrelser er åpent for behandlere, forskere eller studenter som beskjeftiger seg med spiseforstyrrelser. Organisasjonsmedlemskap er tilgjengelig for forskningsinstitusjoner, foreninger og brukerorganisasjoner.