Norsk Selskap for Spiseforstyrrelser er en sammenslutning av behandlere og forskere som arbeider med spiseforstyrrelser. Selskapet ble stiftet i Bergen 6. februar 1998. Etter en lengre periode med lite aktivitet ble selskapet revitalisert under årsmøte ved Norges Idrettshøyskole i oktober 2015.

Norsk Selskap for Spiseforstyrrelser har som formål å utvikle og systematisere kunnskapen om spiseforstyrrelser, samt fremme effektive strategier for forebygging og behandling.

Gjeldende styre (pr 2023)

Leder:

Therese Fostervold Mathisen (PhD, ernærings- og treningsfysiolog, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold)
e-post: therese.f.mathisen@hiof.no
mobil: 957 52 818

Styremedlemmer:

  • Kristin Stedal, regnskapsfører (PhD, seniorforsker Regional seksjon spiseforstyrrelser, Oslo Univ.sykehus)
  • Kethe Marie Elgesem Engen (PhD, Forsknings- og utviklingskoordinator ved NTG)
  • Kristina Aasen Bruset (spesial sykepleier, DPS Gjøvik)
  • Bent Egil Bergestuen (psykiatrisk sykepleier Sykehuset Innlandet, enhet for SPF)
  • Trine Tetlie Eik-Nes (PhD, førsteamanuensis ved NTNU)

Therese F. Mathisen

Kethe M.E. Engen

Kristina Aasen Bruset

Bent Egil Bergestuen

Kristin Stedal

trine tetlie eik-nes

Trine Tetlie Eik-Nes

Tidligere ledere:

2015–2020: Jorunn Sundgot-Borgen

Tidligere styremedlemmer:

2018-2024: Tone Seim Fuglset

2021-2023: Kenth-Louis Hansen Joseph

2018–2020: Kristin Størby Ueland
2016–2018: Tone Anita Østrådt, Monika Klungland Torstveit
2015–2017: Solfrid Bratland-Sanda, F.M.Kahlisto.

Medlemskap

Medlemskap i Norsk Selskap for Spiseforstyrrelser er åpent for behandlere, forskere eller studenter som beskjeftiger seg med spiseforstyrrelser. Organisasjonsmedlemskap er tilgjengelig for forskningsinstitusjoner, foreninger og brukerorganisasjoner.