Norsk selskap for spiseforstyrrelser

Norsk selskap for spiseforstyrrelser er en sammenslutning av behandlere og forskere som arbeider med spiseforstyrrelser. Selskapet ble stiftet i Bergen 6. februar 1998. Etter en lengre periode med lite aktivitet ble selskapet revitalisert under årsmøte ved Norges Idrettshøyskole i oktober 2015.

Norsk selskapet for spiseforstyrrelser har som formål å utvikle og systematisere kunnskapen om spiseforstyrrelser, samt fremme effektive strategier for forebygging og behandling.

Gjeldende styre (pr 2020):

Leder:
Therese Fostervold Mathisen,  (Ernæringsfysiolog og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold)

Styremedlemmer:
Jorun Sundgot Borgen, nestleder (leder foreningen fram til NEDS konferansen, februar 2021) (professor ved NiH)
Kethe Marie Elgesem Engen,  medlem (PhD-stipendiat ved NIH)
Tone Seim Fuglset, medlem (Post-doktor ved Klinikk for psykisk helse og rus, Møre og Romsdal)
Bent Egil Bergestuen, medlem (Psykiatrisk sykepleier, Sykehuset innlandet, enhet for SPF)
Kristin Stedal, regnskapsfører (PhD, Seniorforsker, Regional seksjon spiseforstyrrelser, Oslo Univ.sykehus)
Kent Louis Joseph, medlem (PhD-stipendiat ved Revmatologisk Rehabilitering, Diakonhjemmet Sykehus)

Jorunn Sundgot-Borgen
Kethe M.E. Engen
Tone Seim Fuglset
Bent Egil Bergestuen
Kristin Stedal
Kent Lois H. Joseph
Kent Lois H. Joseph

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere ledere:
2015-2020: Jorunn Sundgot-Borgen

Tidligere styremedlemmer:
2018-2020: Kristin Størby Ueland
2016-2018: Tone Anita Østrådt, Monika Klungland Torstveit
2015-2017: Solfrid Bratland-Sanda, F.M.Kahlisto.

Medlemskap

Medlemskap i Norsk selskap for spiseforstyrrelser er åpent for behandlere, forskere eller studenter som beskjeftiger seg med spiseforstyrrelser. Organisasjonsmedlemskap er tilgjengelig for forskningsinstitusjoner, foreninger og brukerorganisasjoner.