NEDS kongressen, Island 2018

Komité for kongress

Den nordiske kongressen for fagfelt relatert til spiseforstyrrelser gikk nylig av stabelen på Island. Kongressen samler klinikere og forskere annethvert år, og formidler nyeste funn og erfaringer i forebygging, behandling og oppfølging av personer med spiseforstyrrelser. Fortsett å lese «NEDS kongressen, Island 2018»

Kan trening og kostoldsterapi fungere som behandling for bulimia nervosa og overspisingslidelse?

Mellom 2014-2016 har F.A.K.T prosjektet rekruttert behandlings villige kvinner med diagnosen bulimia nervosa eller overspisingslidelse. I prosjektet har problemstillingen vært; kan trenings- og kostholdsterapi fungere som et egnet og vellykket behandlingstilbud til denne målgruppen? Fortsett å lese «Kan trening og kostoldsterapi fungere som behandling for bulimia nervosa og overspisingslidelse?»

Ikke syk nok? Panelsamtale i regi av Spiseforstyrrelsesforeningen

05.april inviterte Spiseforstyrrelse foreningen til åpen panelsamtale ved Litteraturhuset i Oslo. I innbydelsen sto det: Behandling av spiseforstyrrelser har den siste tiden fått mye oppmerksomhet i media, ventetiden er for lang og mange får ikke den hjelpen de trenger. Det er på tide å løfte diskusjonen et hakk og se på hva vi kan gjøre for å forhindre at noen må være døden nær før de får hjelp.

Her følger et lite kort referat fra panelsamtalen! Fortsett å lese «Ikke syk nok? Panelsamtale i regi av Spiseforstyrrelsesforeningen»