Referat fra Modum 2002

Under Konferanse om spiseforstyrrelser på Modum Bad snakket Josie Geller fra St. Paul’s Hospital, Vancouver, Canada om motivasjon.

Forskningsseminar om spiseforstyrrelser 2002

Invitasjon til forskningsseminar 9. oktober 2002 på Modum Bad Målsetting: Stimulere til forskning om spiseforstyrrelser i Norge og se på mulighetene for å danne et forskningsnettverk innen spiseforstyrrelser i Norge. Målgruppe: Forskerer som er i gang med...

Fjerde nordiske konferanse om spiseforstyrrelser 2002

Fjerde nordiske konferanse om spiseforstyrrelser ble avholdt i Lund i Sverige 29.-31. mai. Det ble valgt nytt styre under konferansen i Lund i mai. Susanne Lunn fra Danmark ble gjenvalgt som leder. Leder i Nordisk selskap for spiseforstyrrelser, Susanne Lunn, åpnet...

Innkalling til årsmøte 2002

Årsmøtet blir holdt på Modum Bad samtidig med Konferanse om spiseforstyrrelser, 10.-11. oktober 2002. Josie Geller fra St. Paul’s Hospital, Vancouver, Canada snakker om motivasjon. I tillegg markeres 10 års behandlingserfaring ved Modum Bad 9. oktober med...