Innkalling til årsmøte 2002

Årsmøtet blir holdt på Modum Bad samtidig med Konferanse om spiseforstyrrelser, 10.-11. oktober 2002. Josie Geller fra St. Paul’s Hospital, Vancouver, Canada snakker om motivasjon. I tillegg markeres 10 års behandlingserfaring ved Modum Bad 9. oktober med foredrag av Helseminister Dagfinn Høybråten og psykiater Finn Skårderud. (mer…)