NKNS-møte november 2003

Sosial-og helsedirektorater har i samarbeid med fagmiljøene etablert et nasjonalt klinisk nettverk mot spiseforstyrrelser. Nettverkets første ordinære møte ble holdt i Stjørdal 211103.

Årsmelding 2002

Årsmelding Norsk selskap for spiseforstyrrelser pr. oktober 2003

Referat Årsmøte 2003

Referat Årsmøte Norsk Selskap for Spiseforstyrrelser 2003, Rica Hell Hotell 06.10.03