Nytt styre i Norsk selskap for spiseforstyrrelser

I konstituerende styremøte i Norsk selskap for spiseforstyrrelser 170103 ble det avgjort at Spesialist i psykiatri Finn Skårderud overtar lederfunksjonen i selskapet. Det nye styret består ellers av Psykolog Torunn Beate Berge, Spesialist i indremedisin og endokrinologi Stein Frostad, Klinisk psykolog Kari-Brith Thune-Larsen, NFR stipendiat Einar Kjelsås, Professor Jan Rosenvinge, og Psykolog Karianne Vrabel. Spesialist i psykiatri Øivind Rø og Lege Bjørn Chr. Østberg gikk ut av styret. (mer…)