NKNS-møte november 2005

Møtereferat samt oversikt over representanter. NKNS har 25 representanter pr. september 2005.

NKNS-møte 19. september 2005

Det ble holdt møte i Nasjonalt klinisk nettverk spiseforstyrrelser (NKNS) på Gardermoen 19. september 2005.