Children’s Eating Disorders Examination på norsk

Det skal gjennomføres en valideringsstudie av en norsk oversettelse av det semistrukturerte intervjuet Children’s Eating Disorder Examination. Dersom du har en pasient i alderen 8 – 14 år med en eller annen form for spiseproblem kan denne pasienten være med i valideringsstudien.