NKNS-møte mars 2006

Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser holdt møte i Stjørdal 6. mars 2006.

Behandlingstilbud ved Helse Vest for overspisingslidelse

Seksjon for spiseforstyrrelser ved Avdeling for psykosomatisk medisin, Haukeland Universitetssjukehus har etablert et avgrenset tilbud til pasienter med spiseforstyrrelsen binge eating disorder eller overspisingslidelse.