Seminar om spiseforstyrrelser ved diabetes

I et samarbeid mellom Nettverk mot spiseforstyrrelser i Helse Vest og Norges diabetesforbund ble seminaret Motivation in eating disorders in diabetes arrangert på Haukeland Hotell 27. mars 2007.