Ny enhet for spiseforstyrrelser ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

Bent Horpestad, psykologspesialist og leder for Enhet for spiseforstyrrelser i Stavanger kunne 31. august ønske velkommen til åpning av den nye enheten. Administrerende direktør Gunnar Hall Skavoll, klinikkdirektør Inger Kari Nesheim og en rekke andre inviterte fra Helse Vest deltok under åpningsseremonien. Senere på dagen var det åpent hus for interesserte. (mer…)

Evaluering av programmet Kropp og selvfølelse i Helse Vest

Kull 2 har hatt av 30 deltakere: 17 psykologspesialister/psykologer, 8 psykiatriske sykepleiere/sykepleiere, 2 sosionomer, 1 barne- og ungdomspsykiater, 1 voksenpsykiater, 1 kunstterapeut og 1 fysioterapeut. Deltakerene var plukket ut av klinikkdirektørene ved institusjonene som behandler pasienter med spiseforstyrrelser i Helse Vest. De fremste foredragsholderne fra inn- og utland ble invitert. Av de 30 kursdeltakerene hadde 25 mer enn 75 % deltakelse på alle seminar- og veiledningsdagene. (mer…)

Seminar om spiseforstyrrelser ved diabetes

Ved spiseforstyrrelser og diabetes er motivasjon et sentralt emne. Professor Josie Geller er verdens fremste foreleser om emnet motivasjon ved spiseforstyrrelser. For å oppnå best mulig interaksjon ble deltakertallet begrenset til 25. Sentrale behandlere i diabetesomsorgen i Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Stavanger stod for fordeling av plassene til seminaret. (mer…)