Referat emnekurs Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse i Helse Vest arrangerte for første gang emnekurset Spiseforstyrrelser i førstelinjetjenensten 27. til 29. august i år. Emnekurset var åpent for fastleger fra hele landet. For å kunne legge til rette for mest mulig interaktiv undervisning var det planlagt maks 20 deltakere. Dette første kullet bestod av 9 fastleger. De fikk være med på tre interessante dager om hvordan utrede og behandle pasienter med spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten.

(mer…)

Prioriteringskriterier for spiseforstyrrelser

I forbindelse med innføring av Lov om pasientrettigheter utarbeidet Nasjonalt klinisk nettverk for behandling av spiseforstyrrelser (NKSN) prioriteringskriterier ved spiseforstyrrelser våren 2005. Det ble først å utnevnt to arbeidsgrupper, en for barne- og ungdom og en for voksne. Gruppene kom sammen 6. og 7. februar 2005.

(mer…)

Kull 3 i Kropp og selvfølelse i Helse Vest

Kull 3 i Kropp og selvfølelse i Helse Vest består av 43 helsesøstre rekruttert fra hele Helse Vest. De skal gå gjennom et 8 måneders kompetanseutviklingsprogram om spiseforstyrrelser der de får innføring i påvisning, tilnærming og motivasjon av pasienter med spiseforstyrrelser. De hadde den første samlingen på Geilo 300308 til 030408.