Prioriteringskriterier for spiseforstyrrelser

Sosial- og helsedirektoratet starter arbeid å med å utvikle anbefalte prioriteringskriterier for pasienter med spiseforstyrrelser. Det vil bli gjennomført høring i helseregionene. Nasjonalt klinisk nettverk for behandling av spiseforstyrrelser utarbeidet forslag til prioriteringskriterier våren 2005.

Kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser

Nasjonalt klinisk nettverk for behandling av spiseforstyrrelser har i samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi startet utdannelse i kognitiv terapi for terapeuter ved de regionale enhetene og spesialavdelingene.