Evaluering kull 3 «Kropp og selvfølelse»

Evaluering av programmet Kropp og selvfølelse i Helse Vest – et kompetanseutviklingsprogram for helsepersonell som behandler pasienter med spiseforstyrrelser.