Alene og sammen; Nasjonal konferanse om allianse i behandlingen av spiseforstyrrelser

Foredrag:

  • Kognitiv terapi, Forsknings – og fagutviklingskoordinator Torkil Berge
  • Dialektisk Atferdsterapi (DBT), Professor dr. med. Lars Mehlum
  • Psykodynamisk psykoterapi, Professor dr. med. og overlege Finn Skårderud
  • Mentaliseringsbasert terapi (MBT), Finn Skårderud og psykolog Bente Sommerfeldt
  • Allianse og de mest alvorlig syke, Ass. seksjonsleder Tove Frøyland
  • Allianse med både barn/ungdom og foreldre – utfordringer for terapeuten, Dr. psychol. og psykologspesialist Birgit Svendsen
  • Allianser og allierte i fagfeltet spiseforstyrrelser – 30 års historie og 30 års prediksjon, Professor dr. psychol. og psykologspesialist Jan H. Rosenvinge

Evaluering kull 3 «Kropp og selvfølelse»

Kropp og selvfølelse startet kull 3 i mars 2008 og programmet gikk over 3 semestre. Kullet bestod av 43 helsesøstre fra Helse Vest. Programmet bestod av 13 seminardager og 1 veiledningsdag. Det ble gjennomført skriftlig anonym evaluering av alle seminardagene og alle veiledningsdagene i programmet. (mer…)