Kropp og selvfølelse i Helse Vest 2015

I 2015 vil vi starte opp fire ulike kull: ett for behandlere i BUP og DPS, ett for fastleger, ett for helsesøstre og ett for kommunepsykologer og PPT-psykologer. Programmene tar sikte på å øke spisskompetansen på spiseforstyrrelsesfeltet hos de aktuelle yrkesgruppene. Alle kurs avholdes i Bergen. (mer…)