Kropp og selvfølelse i Helse Vest 2015

I 2015 vil Helse Vest starte opp fire ulike kull i «Kropp og selvfølelse», med sikte på å øke spisskompetansen på spiseforstyrrelsesfeltet hos de aktuelle yrkesgruppene.