Årsmøte i NSFSF 2015

Det ble avholdt årsmøte i NSFSF ved Norges Idrettshøyskole 13.10.2015 etter flere år med lite aktivitet i selskapet. Ettersom selskapet har vært ute av funksjon i flere år, forelå det ingen oppdatert medlemsliste. Det ble derfor vanskelig å informere alle potensielle...