Kropp og selvfølelse i Helse Vest 2015

I 2015 vil Helse Vest starte opp fire ulike kull i «Kropp og selvfølelse», med sikte på å øke spisskompetansen på spiseforstyrrelsesfeltet hos de aktuelle yrkesgruppene.

Evaluering kull 3 «Kropp og selvfølelse»

Evaluering av programmet Kropp og selvfølelse i Helse Vest – et kompetanseutviklingsprogram for helsepersonell som behandler pasienter med spiseforstyrrelser.