Kropp og selvfølelse i Helse Vest 2015

I 2015 vil vi starte opp fire ulike kull: ett for behandlere i BUP og DPS, ett for fastleger, ett for helsesøstre og ett for kommunepsykologer og PPT-psykologer. Programmene tar sikte på å øke spisskompetansen på spiseforstyrrelsesfeltet hos de aktuelle yrkesgruppene. Alle kurs avholdes i Bergen. (mer…)

Evaluering kull 3 «Kropp og selvfølelse»

Kropp og selvfølelse startet kull 3 i mars 2008 og programmet gikk over 3 semestre. Kullet bestod av 43 helsesøstre fra Helse Vest. Programmet bestod av 13 seminardager og 1 veiledningsdag. Det ble gjennomført skriftlig anonym evaluering av alle seminardagene og alle veiledningsdagene i programmet. (mer…)

Referat emnekurs Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse i Helse Vest arrangerte for første gang emnekurset Spiseforstyrrelser i førstelinjetjenensten 27. til 29. august i år. Emnekurset var åpent for fastleger fra hele landet. For å kunne legge til rette for mest mulig interaktiv undervisning var det planlagt maks 20 deltakere. Dette første kullet bestod av 9 fastleger. De fikk være med på tre interessante dager om hvordan utrede og behandle pasienter med spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten.

(mer…)