NKNS-møte juni 2004

Referat fra møte i Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser, i Bergen 160604.

NKNS-møte november 2003

Sosial-og helsedirektorater har i samarbeid med fagmiljøene etablert et nasjonalt klinisk nettverk mot spiseforstyrrelser. Nettverkets første ordinære møte ble holdt i Stjørdal 211103.