Revidering av Strategiplan mot spiseforstyrrelser

Sosial- og helsedirektoratet har tatt initiativ til revidering av Strategiplan mot spiseforstyrrelser.

Sosial- og helsedirektoratet har tatt initiativ til revidering av Strategiplan mot spiseforstyrrelser, arbeidet vil bli gjort i løpet av 2005. Det etableres 2 arbeidsgrupper som skal være små og arbeidende. Den ene gruppen som skal ta for seg forebygging. Den andre gruppen som skal se på behandling. Det skal nedsettes en referansegruppe som skal være felles for begge gruppene.

Dagsseminar Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser

Modum Bad og Nasjonalt forskningsnettverk arrangerte dagsseminar om Fysisk aktivitet, kropp og spiseforstyrrelser på Modum Bad 21. juni 2005.

Modum Bad og Nasjonalt forskningsnettverk arrangerte dagsseminar om Fysisk aktivitet, kropp og spiseforstyrrelser på Modum Bad 21. juni 2005.

Øyvind Rø disputerer 13. mai 2005

Øyvind Rø disputerer 13. mai for sin doktorgradsavhandling «Short term outcome of longstanding eating disorders», med prøvedisputas 12. mai.

Disputasen finner sted i Auditorium 1209 i Laboratoriebygget, Ullevål universitetssykehus fredag 130505 kl. 10.15.

Prøveforelesning holdes torsdag 120505, kl.17.15 i Auditoriet, Øyeavdelingen, Ullevål universitetssykehus: «Forholdet mellom spiseforstyrrelser, personlighet og personlighetsforstyrrelser. Teoretiske og empiriske aspekter». Fortsett å lese «Øyvind Rø disputerer 13. mai 2005»