Veileder: Fysioterapi ved spiseforstyrrelser

Det er utarbeidet en veileder for utredning og behandling for fysioterapi ved spiseforstyrrelser.

Veileder for utredning og behandling for fysioterapi ved spiseforstyrrelser er utarbeidet i et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Sykehuset i Levanger. Prosjektet har vært gjennomført med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet.

Fysioterapi og spiseforstyrrelser (PDF)