Referat emnekurs Kropp og selvfølelse

Historiens første kull av fastleger i Kropp og selvfølelse er nå utdannet.

Kropp og selvfølelse i Helse Vest arrangerte for første gang emnekurset Spiseforstyrrelser i førstelinjetjenensten 27. til 29. august i år. Emnekurset var åpent for fastleger fra hele landet. For å kunne legge til rette for mest mulig interaktiv undervisning var det planlagt maks 20 deltakere. Dette første kullet bestod av 9 fastleger. De fikk være med på tre interessante dager om hvordan utrede og behandle pasienter med spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten.

Fortsett å lese «Referat emnekurs Kropp og selvfølelse»

Prioriteringskriterier for spiseforstyrrelser

Sosial- og helsedirektoratet starter arbeid å med å utvikle anbefalte prioriteringskriterier for pasienter med spiseforstyrrelser. Det vil bli gjennomført høring i helseregionene. Nasjonalt klinisk nettverk for behandling av spiseforstyrrelser utarbeidet forslag til prioriteringskriterier våren 2005.

I forbindelse med innføring av Lov om pasientrettigheter utarbeidet Nasjonalt klinisk nettverk for behandling av spiseforstyrrelser (NKSN) prioriteringskriterier ved spiseforstyrrelser våren 2005. Det ble først å utnevnt to arbeidsgrupper, en for barne- og ungdom og en for voksne. Gruppene kom sammen 6. og 7. februar 2005.

Fortsett å lese «Prioriteringskriterier for spiseforstyrrelser»

Emnekurs:  Spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten

Kropp og selvfølelse i Helse Vest gjennomfører emnekurs for leger i førstelinjetjenesten 270808 til 290808 på Bardøla hotell på Geilo.

Bardøla høyfjellshotell, Geilo, fra 270808 til 290808

Målgruppe:
Leger i førstelinjetjenesten.

Fortsett å lese «Emnekurs:  Spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten»

Kull 3 i Kropp og selvfølelse i Helse Vest

Kull 3 i Kropp og selvfølelse i Helse Vest startet utdannelsen 30. mars i år.

Kull 3 i Kropp og selvfølelse i Helse Vest består av 43 helsesøstre rekruttert fra hele Helse Vest. De skal gå gjennom et 8 måneders kompetanseutviklingsprogram om spiseforstyrrelser der de får innføring i påvisning, tilnærming og motivasjon av pasienter med spiseforstyrrelser. De hadde den første samlingen på Geilo 300308 til 030408.

Kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser

Nasjonalt klinisk nettverk for behandling av spiseforstyrrelser har i samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi startet utdannelse i kognitiv terapi for terapeuter ved de regionale enhetene og spesialavdelingene.

Utdanning i kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser for terapeuter ved de regionale enheter og spesialavdelinger.

Fortsett å lese «Kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser»