Nettverksmøte i Helse Vest om overspisingslidelse

Representanter for de lokale helseforetakene kom sammen 27. mai i Bergen for å diskutere tilrettelegging av behandlingen for pasienter med overspisingslidelse.

Formålet med samlingen var å bli kjent med hvordan det enkelte lokale helseforetak jobber terapeutisk og hvilke utfordringer en står i når det gjelder diagnostiske, terapeutiske og organisatoriske tema. Individuell behandling eller gruppebehandling, behandling på DPS eller på enhet for spiseforstyrrelser? Fortsett å lese «Nettverksmøte i Helse Vest om overspisingslidelse»