Nytt kull i Kropp og selvfølelse i Helse Vest for behandlere i spesialisthelsetjenesten

Kropp og selvfølelse i Helse Vest vil våren 2013 starte opp et kull for behandlere som ønsker å lære kognitiv adferdsterapi for spiseforstyrrelser eller familiebasert behandling for spiseforstyrrelser.

Det vil bli satt sammen et kull bestående av helsepersonell med behandleransvar for pasienter med spiseforstyrrelser ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) eller barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP), som arbeider med målrettet behandling av pasienter med spiseforstyrrelser. Programmet vil strekke seg over et år. Fortsett å lese «Nytt kull i Kropp og selvfølelse i Helse Vest for behandlere i spesialisthelsetjenesten»