Kropp og selvfølelse i Helse Vest 2015

I 2015 vil Helse Vest starte opp fire ulike kull i «Kropp og selvfølelse», med sikte på å øke spisskompetansen på spiseforstyrrelsesfeltet hos de aktuelle yrkesgruppene.

I 2015 vil vi starte opp fire ulike kull: ett for behandlere i BUP og DPS, ett for fastleger, ett for helsesøstre og ett for kommunepsykologer og PPT-psykologer. Programmene tar sikte på å øke spisskompetansen på spiseforstyrrelsesfeltet hos de aktuelle yrkesgruppene. Alle kurs avholdes i Bergen. Fortsett å lese «Kropp og selvfølelse i Helse Vest 2015»

Nytt kull i Kropp og selvfølelse i Helse Vest for behandlere i spesialisthelsetjenesten

Kropp og selvfølelse i Helse Vest vil våren 2013 starte opp et kull for behandlere som ønsker å lære kognitiv adferdsterapi for spiseforstyrrelser eller familiebasert behandling for spiseforstyrrelser.

Det vil bli satt sammen et kull bestående av helsepersonell med behandleransvar for pasienter med spiseforstyrrelser ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) eller barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP), som arbeider med målrettet behandling av pasienter med spiseforstyrrelser. Programmet vil strekke seg over et år. Fortsett å lese «Nytt kull i Kropp og selvfølelse i Helse Vest for behandlere i spesialisthelsetjenesten»

Nytt kull i Kropp og selvfølelse i Helse Vest starter i september 2010

Informasjon og søknadsskjema for kurset «Kropp og selvfølelse» 2010-2011.

Kropp og selvfølelse i Helse Vest ønsker å starte et nytt kull (kull 8) i september 2010. Kullet vil ha 30 plasser og henvender seg til behandlere av pasienter med spiseforstyrrelser både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten i Helse Vest. Fortsett å lese «Nytt kull i Kropp og selvfølelse i Helse Vest starter i september 2010»

Evaluering kull 3 «Kropp og selvfølelse»

Evaluering av programmet Kropp og selvfølelse i Helse Vest – et kompetanseutviklingsprogram for helsepersonell som behandler pasienter med spiseforstyrrelser.

Kropp og selvfølelse startet kull 3 i mars 2008 og programmet gikk over 3 semestre. Kullet bestod av 43 helsesøstre fra Helse Vest. Programmet bestod av 13 seminardager og 1 veiledningsdag. Det ble gjennomført skriftlig anonym evaluering av alle seminardagene og alle veiledningsdagene i programmet. Fortsett å lese «Evaluering kull 3 «Kropp og selvfølelse»»

Referat emnekurs Kropp og selvfølelse

Historiens første kull av fastleger i Kropp og selvfølelse er nå utdannet.

Kropp og selvfølelse i Helse Vest arrangerte for første gang emnekurset Spiseforstyrrelser i førstelinjetjenensten 27. til 29. august i år. Emnekurset var åpent for fastleger fra hele landet. For å kunne legge til rette for mest mulig interaktiv undervisning var det planlagt maks 20 deltakere. Dette første kullet bestod av 9 fastleger. De fikk være med på tre interessante dager om hvordan utrede og behandle pasienter med spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten.

Fortsett å lese «Referat emnekurs Kropp og selvfølelse»