Kull 3 i Kropp og selvfølelse i Helse Vest

Kull 3 i Kropp og selvfølelse i Helse Vest startet utdannelsen 30. mars i år.

Kull 3 i Kropp og selvfølelse i Helse Vest består av 43 helsesøstre rekruttert fra hele Helse Vest. De skal gå gjennom et 8 måneders kompetanseutviklingsprogram om spiseforstyrrelser der de får innføring i påvisning, tilnærming og motivasjon av pasienter med spiseforstyrrelser. De hadde den første samlingen på Geilo 300308 til 030408.

Evaluering av programmet Kropp og selvfølelse i Helse Vest

Kull 2 av Kropp og selvfølelse i Helse Vest – et kompetanseutviklingsprogram for helsepersonell som behandler pasienter med spiseforstyrrelser – har fullført programmet.

Kull 2 har hatt av 30 deltakere: 17 psykologspesialister/psykologer, 8 psykiatriske sykepleiere/sykepleiere, 2 sosionomer, 1 barne- og ungdomspsykiater, 1 voksenpsykiater, 1 kunstterapeut og 1 fysioterapeut. Deltakerene var plukket ut av klinikkdirektørene ved institusjonene som behandler pasienter med spiseforstyrrelser i Helse Vest. De fremste foredragsholderne fra inn- og utland ble invitert. Av de 30 kursdeltakerene hadde 25 mer enn 75 % deltakelse på alle seminar- og veiledningsdagene. Fortsett å lese «Evaluering av programmet Kropp og selvfølelse i Helse Vest»

Kropp og selvfølelse, oppstart i Helse Vest 010904

Kropp og selvfølelse startet opp i Helse Vest 010904. Dette er et kompetanseutviklingsprogram som gir utdannelse i utredning og behandling av spiseforstyrrelser. 32 sentrale behandlere i Helse Vest skal gjennomgå programmet.

Med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet startet kompetanseutviklingsprogrammet Kropp og selvfølelse i Helse Vest 010904.

Programmet tar sikte på å utdanne helsearbeidere til å utrede og behandle pasienter med spiseforstyrrelser. 33 behandlere skal gå gjennom et utdannelsesprogram på høyt faglig nivå. Deltagerne i programmet vil gjennomgå en serie seminarer og veiledningsgrupper der behandlerne får anledning til å diskutere praktiske problemer knyttet til utredning og behandling av spiseforstyrrelser. Faggruppe for spiseforstyrrelser ved Haukeland Universitetssykehus er ansvarlig for det faglige programmet. Fortsett å lese «Kropp og selvfølelse, oppstart i Helse Vest 010904»